Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Advocatenkantoor A. Habib-Portier garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is.

 

Advocatenkantoor A. Habib-Portier is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website.

 

Verwijzingen naar websites die niet door Advocatenkantoor A. Habib-Portier worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Advocatenkantoor A. Habib-Portier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Advocatenkantoor A. Habib-Portier. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

 

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor A. Habib-Portier.