2017 Naturalisatie En Paspoorten 0

Asielrecht regelt het recht van asielzoekers op een verblijfsvergunning

Iemand die gevlucht is uit zijn of haar land van herkomst, kan in Nederland asiel aanvragen. Een asielaanvraag is een verzoek om bescherming, bijvoorbeeld vanwege:

    • oorlog;
    • godsdienst;
    • politieke overtuiging;
    • etniciteit of nationaliteit;
    • het tot een bepaalde sociale groep behoren, zoals vanwege bepaalde seksuele oriëntatie en/of gender identiteit.
Pexels Anete Lusina 4792285

Advocaat Habib-Portier staat voor u klaar

Als asielzoeker heeft u vanaf de asielaanvraag recht op begeleiding door een gespecialiseerd advocaat. Advocatenkantoor A. Habib-Portier heeft hiervoor alle kennis en ervaring in huis.

 

Advocaat Habib-Portier zet zich voor u in door u voor te bereiden op de asielprocedure en door u te begeleiden bij de asielprocedure. Daarnaast procedeert zij graag voor u wanneer uw asielaanvraag wordt afgewezen of de procedure te lang duurt.

Neem contact op met advocaat
Pexels Luis Quintero 1809709(1)

Rechtshulp bij gezinsherenigingsprocedure

Ook gezinsleden van iemand die in Nederland asiel heeft gekregen, kunnen in aanmerking komen voor een asielvergunning. Asielrecht advocaat Habib-Portier kan ook in deze gevallen asielzoekers daadkrachtig bijstaan en hen begeleiden bij het naar Nederland halen van hun gezin.

 

Bij vragen of u of uw familieleden voor asiel of gezinshereniging in aanmerking komen, kunt u contact met advocaat Habib-Portier opnemen.

Stel direct uw vraag